BASSET HOUND

 

               

 

Quest Moravia Bray

Akim od Modrho potoka

Brutus Moravia Bento

 


 

 

vod

 

Chtla bych Vm pedstavit nai basset smeku.Bassety chovm skoro 17 let tj.od roku 1990.

Na svho prvnho basseta jsem ekala skoro rok. Vt dob nebylo toto plemeno moc rozen. Jestli si vzpomnte na pohdku Ti oky pro Popelku a vn smeku ps, byli to dajn skoro vichni basseti chovan vt dob vcel eskoslovensk republice.

Tak jsem ve svch 17-ti letech pivedla dom pejska. Samozejm pro rodie to bylo tajemstv. Do te si vzpomnm, jak vystupuji zautobusu, potkvm mmu, kter sprskla ruce a povd ,,ani necho dom, tta t vyhod i se psem. Nevyhodil. Samozejm za chvli nedal na tn dopustit. Tak knaemu starmu jezevkovi pibyl mj prvn basset. Jmenoval se Ares Thalivea a kali jsme mu Bade. Byl to super pes na kterho nikdy nezapomenu. Vn tulk, kter navtvoval irok i dalek okol. SBadem jsem podnikala hodn dalek vychzky. Probhal za ivot snad tisc kilometr. A do konce ivota byl ve skvl kondici.

I kdy ke konci ivota byl u hluch, ale to vbec nevadilo. Byli jsme sehran dvojka, stail posunek rukou, i jen pohled. Zemel ve skoro 14-ti letech na torzi aludku.. Jet jsme ho nechali operovat, ale veterini mu nali pi zkroku ndor, kter ji zoperovat neel. Dost dlouho jsem se kvli Badovi trpila.

Vroce 2002 jsme kBadovi podili ttko Brutus Moravia Bray. Ktermu kme NIK. Nika jsme podili proto, e nkdo ekl, e kdy se ke starmu psu pod mlad, tak star jako by omldne. U ns to tak doopravdy bylo. Bad sice Nika totln nenvidl, kdyby mohl, snad by ho i zadvil. Tohle obdob trvalo rovnch est msc., ne si spolu zaali hrt a Bad pijal Nika, e knm prost pat. Od t doby bez sebe neudlali krok.

Kdy peel Bad Duhov most, vypadalo to, e Nik se uteskn. Tak zaalo ptrn po novm prstku do rodiny. A do tdne knm putoval Quest Moravia Bray, ktermu kme Dne, neboli Drndas. Ale j km, e vnm se knm vrtil star Bad. Stejn povahov vlastnosti: nesn velk psy, rval by se na povel a dm hld jako njak sluebn plemeno. I poaky si stuj, e dor a na schrnku, jen se objev ruka za plotem. Hld i vnoci, tak neexistuje pijt vnoci dom, aby se to odehrlo vtichosti

Za msc po pchodu Dna jsme objevili inzert vMyslivosti, e se nkdo zbavuje ronho pejska. kme, e nen normln, aby se nkdo zbavil ronho psa, kdy u sina nj zvykne.

Tak jsme se rozjeli. Pivtal ns zuboen basset pejsek a ensk, co spolkla minimln vechnu moudrost svta. Pejsek byl vzuboenm stavu, zaven vpanelkovm byt vchodbice. Zda jak luk, zadn nohy seden do masa, jak se na super klouzav dlab snail udret, aby mu to tolik neklouzalo. rt podn neuml, ta ,,pan,, se chlubila , e mu dv rt pouze veer 2 dcl granul zalitch vodou. Pt nedostval, dajn mu staila voda zgranul, ale hlavn po napit by j na chodbice naslintal Byl to pr drek tchnovi knarozeninm, kter tchn omtnul. Jet musm dodat, e dajn jeho prochzky do jednoho roku byly ze tetho patra po schodech pod balkon a zpt. Tak jsme pejska docela draze vykoupili a putoval knm uvat si ivota. Tak tet pes se jmenuje Akim od Modrho potoka. Dl nm radost a snad vechny neduhy zmld pekonal. Je bezvadn ovladateln, poslun a vborn barv, kterho prce vlese bav.

Akimovi sDrndasem km zrzav brati. Jsou to lovci, co mohou, to slov Zjara est zadvench kaenek, nkolik holub, pr morat. A tak mme doma dost veselo.